Komen uw daden overeen met uw woorden?

“Hoe een persoon of bedrijf zich presenteert, en welke beloftes daarbij worden gemaakt, hoeft niet overeen te komen met de perceptie van de klant. Hoe de dienstverlening of het product wordt ervaren kan compleet afwijken met het beeld dat men schept. Dat is een gemiste kans. Als daden niet overeen komen met woorden klopt de propositie niet. En dat kost omzet.”

1506_GIBRuben Zuilhof, eigenaar en oprichter van de Businessbooster verduidelijkt zijn verhaal. “Een voorbeeld. Een ondernemer belooft in z’n webshop snelle levering, uitstekende service en uitgebreide garantievoorwaarden.” Puntje bij paaltje blijken klanten daar niet op te kunnen rekenen. Wees dan eerlijk. Vertel waarom je levertijden soms uitlopen, hoe je garantie is opgebouwd en welke service men kan verwachten. Een extreem voorbeeld wellicht, maar hoe vaak lezen we geen ronkende woorden over ‘innovatiekracht’ of ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ terwijl er in de praktijk niets van terecht komt. Daar prikken klanten doorheen. Holle woorden worden gewoonweg niet meer geloofd.
Volgens Ruben kan de Businessbooster samen met de ondernemer de échte kernwaarden van een bedrijf boven water krijgen. “Op basis van die kernwaarden kunnen we stelselmatig en gefundeerd werken aan een oprechte en authentieke beeldvorming. Een identiteit die past. En die qua merkbeleving klopt. De identiteit, de kernwaarden en unieke producteigenschappen zijn het uitgangspunt voor de ontwikkeling van communicatiedragers als een website, film, folders, social media en bijvoorbeeld emailcampagne’s. Die middelen zetten we gericht in zodat ze elkaar én de communicatieboodschap versterken.”

“De unieke eigenschappen van een organisatie gecombineerd met die van het product of dienst; dáár moet een bedrijf zich op onderscheiden. Geen bla bla verhaal, maar een oprechte, integere en unieke boodschap. De Businessbooster kan zowel samen met de ondernemer die boodschap formuleren, dan is onze rol die van sparringpartner. Maar die boodschap ook eenduidig in de markt zetten. Daarnaast kunnen we ook de regie houden; alle in te zetten middelen moeten elkaar immers versterken, maar ook zo effectief mogelijk worden ingezet. Zowel online als offline.”

De Businessbooster is de spil van een uitgebreid netwerk professionals met elk hun eigen expertise en vakgebied. “Tot ons expert team behoren marketeers, webdesigners, filmmakers, tekstschrijvers, zoekmachinespecialisten, communicatieadviseurs, vaardigheden trainers en meer.. Als de kaders zoals doel, doelgroepen, boodschap maar bijvoorbeeld ook budget vaststaan, wordt vanuit ons netwerk de juiste vakspecialist ingezet. Daarbij houden we lijnen kort. Dat voorkomt ruis en verspilling van tijd en geld.”

De naam van het bedrijf intrigeert. Ruben: “Ik krijg regelmatig de vraag hoe ik dan ‘bedrijven boost’. Daar is echter geen eenduidig antwoord op te geven, ieder bedrijf is immers uniek en vraagt om een even zo unieke oplossing. Omdat de uitgangspunten voor die ‘boost’ vaak tijdens het eerste gesprek al vorm krijgen, ga ik graag in gesprek met ondernemers. Vrijblijvend. Het moet van beide kanten klikken voor het beste resultaat. Een resultaat dat begint met het maken van strategische keuzes. Kaders stellen. Waarden bepalen. En dan op- en uitbouwen, maar ook aan- en bijsturen voor het beste resultaat. Want dat telt.”

Neem voor het maken van een vrijblijvende afspraak contact op met de Businessbooster, of bel Ruben direct op 06-82254125.

Dit artikel is gepubliceerd in het Gouda Into Business Magazine – Zomer 2015

Pin It on Pinterest

Share This